Novinky

Změna certifikátu SSL (EET)

Vážení obchodní partneři

Od 10.9.2018 dojde na příjmové straně finančního úřadu ke změně certifikátu SSL.Je možné,že se bude muset tento nový certifikát do vašeho řídícího systému doinstalovat.Pro další Info nám zavolejte. 

Údržba a opravy čerpacích stanic

Servisní oddělení zajišťuje servis, údržbu a revize na několika stovkách veřejných i neveřejných čerpacích stanicích. Servis je zabezpečen z hlavního sídla v Liberci a dále z poboček v Plzni, Táboře a Novém Boru, nepřetržitě 24 hodin denně. 

Servis

Našim věrným zákazníkům nabízíme uzavření výhodné trvalé servisní smlouvy.

 

Výhody servisní smlouvy

                                                                                         

    

 

     Pro své zákazníky jsme připravili službu Servisní smlouvy, které jsou vyústěním nadstandardních vztahů mezi námi jako dodavateli a Vámi, jako našimi zákazníky.  Každá servisní smlouva reflektuje konkrétní potřeby každého jednoho zákazníka. Tím je pro vás zaručeno, že služby definované v rámci servisní smlouvy vám budou ušité „na míru“ jak rozsahem, tak četností a úrovní služeb.

 

 

     Servisní smlouva je smluvní vztah mezi Vámi a námi, který Vám garantuje dostupnost našich služeb. Výhodou servisní smlouvy je, že v případě potřeby, budete mít při řešení vašeho problému přednost před nesmluvními zákazníky. Servisní smlouva zavazuje obě strany k mlčenlivosti.

 

 

 

 

     V rámci servisní smlouvy, má každý klient nárok na telefonickou podporu zdarma. Dále má nárok na speciální cenové zvýhodnění prací oproti běžně účtovaným cenám zákazníků, bez servisních smluv.
 

 

  

 

     Servisní smlouvu může uzavřít jakákoliv firma, která má zájem o naše služby. Servisní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tří-měsíční výpovědní lhůtou. V případě uzavření servisní smlouvy je možné domluvit některé podmínky individuálně dle Vašich potřeb.

 

 

 

Výhody servisní smlouvy v bodech:           

 

 

- snížení hodinových sazeb za práci                                                    

- připravenost náhradních dílů

- sleva na náhradní díly

- poskytnutí množstevní slevy na servis při velkém počtu zařízení

- poskytnutí množstevní slevy při větším počtu lokalit

                - zapůjčení náhradních zařízení

 

 - celoplošný servis

 - závady hlášené na centrální dispečink, jednotná  evidence

 - garance dostupnosti našich servisních pracovníků   24 hod. denně, 7 dní v týdnu

- konzultace a poradenství

 

 

 

Pro koho je servisní smlouva vhodná?

 

     Servisní smlouvy jsou podle našich zkušeností vhodné pro společnosti, které:

 

-  pravidelně čerpají naše servisní služby    

-  chtějí mít pod kontrolou náklady na servisní služby

- požadují odborný dohled, dle platné legislativy

-  vyžadují individuální přístup

-  vědí, že budou naše služby využívat pravidelně

 

 

 

Typy servisních smluv:

 

 FULL

- servisní smlouva, zajišťující kompletní správu technologie, včetně dodržování termínů včasným provedením legislativou stanovených kontrol a prohlídek zařízení

 

 - převzetí odpovědnosti za případné nedodržení termínů s eventuálními správními sankcemi

 - vedení dokumentace s roční bilancí a předání dokumentace v       elektronické podobě

 - informace o legislativních změnám týkajících se provozu zařízení, telefonická podpora a poradenství

 

 

 

- sleva 8% na hodinové sazby servisní činnosti

                - sleva 3 % na náhradní díly

- sleva 10% na dopravní náklady

                - garance dojezdových časů 7/24

 

 

ON CALL

- servisní smlouva, zajišťující správu technologie a vedení kompletní dokumentace

legislativou stanovených kontrol a prohlídek zařízení

                - zpracování ročního plánu plánovaných kontrol a revizí

                - provedení prohlídek na základě objednávky provozovatele

                - telefonická podpora a poradenství

 

 

- sleva 4% na hodinové sazby servisní činnosti

- sleva 2% na náhradní díly

- sleva 5% na dopravní náklady

- garance dojezdových časů 7/24

 

 

 

Zákazníci bez smlouvy

 

- dle konkrétní dohody se zákazníkem. Tento servis pokrývá veškeré běžné potřeby zákazníka z hlediska servisovaného zařízení a technologie, dle základního ceníku hodinové sazby, kilometrovného a náhradních dílů.


 

 

 

 

 

Na Vaše starosti

jsme tu my !

 

 

 

 

 

 

 

Kterých služeb se servisní smlouvy týkají:

-  Výdejní stojany a zařízení ADAST, Tatsuno Europe, PIUSI (TRASO)

 

- po dohodě i stojany jiných výrobců

- pravidelné prohlídky zařízení dle ČSN 650202, 650201, zákona č. 201/2012 Sb a zákona č. 505/1990 Sb.

- servis provozních poruch zařízení

 

 

-  Skladovací nádrže (nadzemní, podzemní)

- pravidelné prohlídky dle ČSN 753415 a zákona č. 254/2001 Sb

- odkalování a čištění nádrží, tlakové zkoušky těsnosti nádrže, defektoskopie nádrže, apod.

 

-  Potrubní rozvody

 

- pravidelné prohlídky dle ČSN 753415 a zákona č. 254/2001 Sb.

- tlakové zkoušky těsnosti potrubních rozvodů

 

 

 

-  Zabezpečovací prvky

- pravidelné prohlídky dle ČSN 136653 a zákona č. 246/2001

- protiexplozivní pojistky, indikační zařízení, měření hladin, a další.

 

-  Elektroinstalace a uzemnění

- pravidelné prohlídky dle ČSN 331500, 332000-6-61 a ČSN EN 60079-17 ed.3

 

-  Řídicí systém SW +HW

- SW POSWIN (X-Data s.r.o.), WINMISS + WINTANK (Unidataz s.r.o.), Self Service (PIUSI – TRASO s.r.o.)

- pravidelná údržba SW a HW komponentů

- online podpora

 

 

-  Příslušenství

- Vysavače, kompresory, mycí boxy, cenové ukazatele, informační tabule a další.

 

 

Drinko spol. s r.o., Karoliny Světlé 105 / 14, 460 07 Liberec

Tel.: +420 482 428 901, Fax: +420 482 428 911, info@drinko.cz, www.drinko.cz

IČ 48293504, DIČ CZ48293504 Zapsána v obchodním rejstříku dne 22.7.1993 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5240